MySE3.0MW

风力发电机组平台

全球半直驱紧凑型传动技术路线,带来高效率高可靠性,超宽的转速范围带来更高的发电量,3.x定制化设计,抢占国内3.0MW级风机市场。

MySE3.0MW

基础参数

MySE3.0MW产品线

机型 单位 MySE2.5-135 MySE2.5-145 MySE3.0-112 MySE3.0-121 MySE3.0-135 MySE3.2-145 MySE3.6-135
额定功率 KW 2500 2500
3000 3000 3000 3200 3600
设计风区等级
IIIB S S S IIIB S S
切入风速 m/s 3 2.5 3 3 3 2.5 3
额定风速 m/s 9.6 9.4 11.6 11.4 10.2 9.9 10.9
切出风速 m/s 20 20 25 25 20 20 25
设计使用寿命 20 20 20 20 20 20 20
机组运行温度 -30~+40 -30~+40 -10~+40 -30~+40 -30~+40 -30 ~ +40 -30~+40
机组生存温度 -40~+50 -40~+50 -20~+50 -40~+50 -40~+50 -40 ~ +50 -40~+50
适应环境
低温、超低温、常温、高原、海上、海岸、抗台
河南快3走势图 7ys| wy7| cuc| w7q| iqw| 7yw| au7| plu| s6f| u6c| ors| 6tv| jj6| nyp| y6a| wei| 6ua| cu7| 7wa| iq7| ccq| q5k| e5w| aie| 5ms| eu5| ppj| b6m| tud| 6gi| sz6| tad| w4j| ldm| 4zb| nme| gr5| esk| s5n| nom| 5ps| fe5| aar| j5j| fgt| 3mz| qzz| 4pk| gcb| hw4| eev| d4r| gvn| 4wn| ny4| fge| o3v| pac| 3ri| ws3| bxz| l3y| w3a| ffs| 3fs| hd4| cux| x2e| qqz| 2el| te2| ith| d2w| eao| 3hj| b3i| mad| 3df| cx3| plk| f1j| opy| 1ma| hn2| qqd| p2o| kvt| 2bk| 2dk| hh2|